VEF Blog

Titre du blog : Can Mitrofan, el blog de Joan-Daniel Bezsonoff
Auteur : Mitrophane
Date de création : 05-03-2009
 
posté le 23-02-2016 à 12:40:58

Diccionari provençal català L laid > lugarn

 

 

 

 

 

laid, —a adj: lleig, lletja

 

l aidetat nf ~ laidor nf ~ laiditge nm: lletjor f

 

laidir v: 1 enlletgir || 2 v pron enlletgir-se

 

 lesbian, –ana adj: lèsbic, —a '' E vòu s'aprene aquelo parladuro / Ounte Bierris de Roumans bresihavo / Soun teta-dous lesbian, la lengo alègro / Ounte cantè la Coumtesso de Dìo. '' ( oc > '' E vòu s'aprene aquela parladura / onte Bierritz de Romans bresilhava / son tetar-doç lesbian, la lenga alegra / onte cantèt la Comtessa de Dia. '' ) Mistral, Rose, Cant II ( '' I vol aprendre aquesta parla / en què Beatriu de Romans bressolava / la seua dolçor lèsbica, la llengua alegre / en què cantà la Comtessa de Dia. '' )

 

 lugarn nm: astro, Lleng estel m del matí, estel m del dia, estel m de l'alba

" au moumen que lou Lugar sèmblo voulé s'encourre, tremoulant d'amour " (> oc ''au moment que lo Lugarn sembla voler s'encórrer, tremolant d'amor" ) Bonnet, Varlet de mas, Cap. I " al moment en què l'estel del matí sembla voler fugir, tremolant d'amor "