VEF Blog

Titre du blog : Can Mitrofan, el blog de Joan-Daniel Bezsonoff
Auteur : Mitrophane
Date de création : 05-03-2009
 
posté le 22-02-2016 à 16:22:14

Diccionari provençal català R rainardejar >remiutar

 

 

  

 

rainardejar v: 1 actuar amb la prudència d'una guineu, obrar amb astúcia, valer d'ardits || 2 Lleng, Lesi fer ferum, fer mala olor

 

ramponar v: aferrar, engrapar

 

 


*ratar v: ratar, ratejar / expr. Lesi. S'i entén coma un pòrc a ratar en sap tant com un porc per ratar.


rebaladís ~ rabaladís nm: 1 entrebanc m, destorb m, nosa f, tragí m, enrenou m || 2 atifells m plur, estris m plur, arrossegall m " l'avié aqui tout lou rebaladis necite à la mangiho di gourret " (> oc '' l'aviá aquí tot lo rebaladís necite a la mangilha di gorrets " ) Bonnet, Varlet de mas, Cap.II " hi havia aquí tot allò necessari al menjar dels garrins "


remirable adj: admirable, incomparable


remirar v: 1 admirar, extasiar-se, contemplar " ama, remira, pourta sus la paumo de la man pèr tout un mounde, Estiene venié de se marida " (> oc '' amat, remirat, portat sus la pauma de la man per tot un monde, Estiene veniá de se maridar " ) Bonnet, Varlet de mas, Chap.I " estimat, admirat, portat en el palmell de la mà per tot un món, l'Esteve acabava de casar-se " || 2 Lleng tornar a mirar


reminiscéncia nf: reminiscència f


remission nf: remissió f

 

remiutar ~ remiutejar v: rondinar, remugar