VEF Blog

Titre du blog : Can Mitrofan, el blog de Joan-Daniel Bezsonoff
Auteur : Mitrophane
Date de création : 05-03-2009
 
posté le 22-02-2016 à 16:17:21

Diccionari provençal català D desbendar > donar

 

   

desbendar v: afluixar, alliberar, amollar, relaxar-se " alor que vòsti nèr se desbendon en sentènt trepa de fernisoun caudo" (> oc '' alòr que vòsti nèrfs se desbendan en sentent trepar de fernisons caudas" ) Bonnet, Varlet de mas, Cap. I " mentre els vostres nervis es relaxen sentint ballar uns estremiments calents "


 

 despartejar v: separar " la grando roubino de centuro que, partènt di palun de Bèu-caire, despartejo li bèn coummunau d'aquelo vilo, d'embé li de Fourco e de Bello-Gardo " (> oc '' la granda robina de centura que, partent di palun de Bèucaire, desparteja li bens comunaus d'aquela vila, d'embé li de Forca e de Bèllagarda" ) Bonnet, Varlet de mas, Cap. I " el gran canal que, partint dels aiguamolls de Bellcaire, separa els bens municipals d'aquesta vila, d'amb els de Forca i de Bèlagarda "

 

despartir v: 1 repartir, distribuir || 2 separar, dividir || 3 bifurcar-se, desviar


 

 

 

afegir a l'entrada Dieu: expr. un ben de D. un bé de Déu ' un bèn

 

 

 

 

 

de Diéu d'oustau ' ( > oc " un ben de Dieu d'ostals" ) P.Ruat Aprendissage " un bé de Déu de cases "dolent, —a adj: trist,—a; planyívol, –a " e aro veici la letro doulènto que de Veniso, pecaire, a 'scricho noste Mèstre '' (> oc '' e ara vaicí la letra dolenta que de Venisa, pecaire, a escricha nòste Mèstre " ) Mistral, L'Aiòli n°16, 7/06/1891 " i ara heus aquí la trista carta que des de Venècia, ai, ha escrit el nostre Mestre "


afegir a l'entrada donar

|| 3 d. chòca. tocar-hi, saber, dominar " l'ome devié douna choco en tóuti lis obro de la terro " (> oc '' l'òme deviá donar chòca en toti lis òbras de la tèrra " ) Bonnet, Varlet de mas, Cap. I " l'home havia de dominar tots els treballs de la terra "