VEF Blog

Titre du blog : Can Mitrofan, el blog de Joan-Daniel Bezsonoff
Auteur : Mitrophane
Date de création : 05-03-2009
 
posté le 16-07-2010 à 23:01:23

Hasta la mort Henry Danoy Acte III

 

 

ACTE TERCER

ESCENA PRIMERA

 

JOAQUIM

Si lo pos…vem a l'encant...

Un rei!

 

VICEN€O

Un rei? Un pallago!

Quant creueu de'n tirar? Quant?

 

BEPO

Per mi val menos que un xago!

 

TOTS ( Aire: A on és la Bepa? )

 

TENORS

1730 Qui vol en Guillaume?

Li darem de bo.

 

BARITONS

QuŠ 'n faran, digau-me?

Vejam, digau-m'ho.

 

TENORS

Donau-lo al Jepe

1735 que ten un bastó.

 

BARITONS

Si el donau al Jepe

no tindreu raó.

 

TENORS

Dau-lo a la Bepa

que té batedor.

 

BARITONS

1740 Si lo dau a la Bepa

no tindreu raó.

 

TENORS

Dau-lo al Jaumote

que té picassó.

 

BARITONS

Si el dau al Jaumote

1745 no tindreu raó.

 

TENORS

Doncs a la Finota

que ten un rasor...

 

BARITONS

Ni a la Finota;

no tindreu raó.

 

TENORS

1750 Dau-lo a l'Antoni

que ten agulló.

 

BARITONS

Si lo dau a l'Antoni

no tindreu raó.

 

TENORS

Doncs vaja al dimoni;

1755 li darà lliçó.

 

BARITONS

Dau-lo al dimoni;

li darà lliçó.

 

TENORS

A cops de fitora,

li darà lliçó!

 

BARITONS

1760 A cops de fitora,

a cops de tió!

 

TENORS

No farà fretura,

digau, digau-ho?

 

BARITONS

( i tots girats cap als espectadors.)

Si vos fa fretura,

1765 veniu, preniu-lo!

 

SIMON ( Com qui flaira lo vent. Guillem entornejat de tots los actors)

Fa flaire de porc mesell.

 

ANTONI

Una pudor que emmetzina!

 

TOMAS

D'on vindrà sinó d'aquell

que s'ha afartat de pebrina?

 

BEPO

1770 Segur és; ve d'en Guillem

que té l'orella podrida.

 

SEBASTIANOR

Alu!!!

 

PONARRO

Ara què en farem?

 

XIQUET

Jo no vull fer-li la vida.

 

JOAQUIM

Si vol rossegar un roc...

 

JULOT

1775 Mastegar un tap de siuró...

 

VICENÇO

O llepar un tros de foc...

 

SEBASTIANOT

Ja te mostraran de viure.

 

JAUMET ( Impacient.)

I mentrestant?

 

BEPO

Jutgem-lo!

L'avi, parlau.

 

BEP

La sentència

1780 qui l'aplicarà?

 

JAUMET ( Amb fitora.)

Jo!

 

BEPO ( Amb picassó.)

Jo!

 

JAUMET ( Al Bep )

D'un prohom tens la prudència:

doncs nos has d'encaminar.

Som del sentit i judici

del teu nét: examinar,

1785 judicar, complir justícia.

 

BEPO ( Al Bep )

Què faríem d'un ca foll?

 

JAUMET

Si com tu jo comandavi! ( Al Bep.)

 

LLORENÇOT

Negat!

 

PERET

Amb un roc al coll.

 

BEPO

Mort lo ca, morta la ràbia!

 

BEP

1790 Qui nos dóna missió

per jutjar la Germània?

Què diran la nació,

la llei, Déu?

 

BEPO

Déu nos l'envia!

 

JAUMET

Tu comandes, com has dit;

1795 si comandes, què ordenes?

Què en fem del desvergonyit?

 

BEP

Als peus posau-li cadenes. ( Li estaquen los peus.)

 

JAUMET

Tu, Bep, seràs president.

 

BEP

President!...I si m'irriti?

 

GALDRIC

1800 Lo culpat no és innocent.

 

PONARRO

Molt se'n falta!

 

BEP

Prenim siti,

veus aquí lo ca rabiós

que tantes maldats ha fetes.

Jutgem-lo.

 

PEROTE

Com voldreu, vós.

1805 I no veig coses secretes

que vos puguen impedir

de complir prompta justícia.

 

SEBASTIANOT

Val més fer i no tant dir.

 

XIQUET

Tot lo món sap la malícia

1810 d'aquest bribó.

 

JAUMET

Los cabells

com fitora me s'ericen

sobre lo cap!

 

VICENÇO

Los anyells

del llop mai no s'encarnissen.

Com farem?...Per mi mateix,

1815 tantes n'ha fetes, tant n'ha dites,

que no sé lo que mereix.

Ses obres són maleïtes;

la família dels vàndals,

menyspresant totes les creències,

1820 ha trepitjat les morals,

profanat arts i ciències.

Un traïdor, un fementit!

Dos mentides per paraula;

més cruel, més atrevit

1825 que la hidra de la faula!

Mes no té fe; res no creu...

Entregau-lo a la ira

d'aquell Déu que no és lo seu!

 

VENTURA

Càstig de Déu no nos mira.

 

TOMAS

1830 Ho sabem com Déu farà?

 

JOAQUIM

Com vols que lo bon Déu el vulga?

Cap dimoni no el voldrà.

 

SIMON

Sobre terra s'hi promulga

lleis pels lladres, pels botxins,

1835 pels perjuri, pels agravis,

pels bribons, pels assassins.

 

VICENÇO

Nosaltres no sem prou savis.

 

BEPO ( Molt impacient.)

Què son pels cans los jurats?

Si lo cel fa sa justícia,

1840 sobre terra defensats

hem de ser de l'avarícia,

de l'ofensa, dels assots!

Des que aquesta terra és terra,

des que els homes són nascuts,

1845 una llei la més entera,

la més justa, Talió,

nos regeix; llei sempre invicta;

una i fora; una de bo;

càstig igual al delicte;

1850 a qui te fa, tu, fes-li;

lo que vols, tu, que no te facen

mai n'ho faces al veí.

Los dèbils que tot ho passen

no són res en aquest món:

1855 qui rep una bufetada

sus la galta i no respon,

rebrà segona galtada.

L'Evangeli no ha dit

com cal fer a la segona!...

1860 Jo, per mi, aqueix bandit

mereix la llei taliona.

 

BEP

L'explicam lo Talió?

Què digau de la proposta?

 

TOTS ( Per meitat.)

És lo millor!...Lo millor!

 

BEP

1865 Unànime és la resposta;

i jo me'n renti les mans,

qual que siga la sentència!

Més que lo Pilat dels romans

tindré neta consciència.

1870 Comença Julot: què en dius?

 

JULOT

Que és ell que ha volgut la guerra;

que de sang n'ha rajat rius

sus d'aquesta pobra terra.

Doncs, mereix que li obrim

1875 prop del cor la gran artèria.

Aixís purgarà son crim

sense cap altre misteri.

Tingués poder com voler!...

Fins que sa vida s'acabi,

1880 sangrem lo mal bandoler:

llei Talió és llei de savi.

Veus aquí mon sentiment:

Com ha fet que se li faça!

 

BEPO

Escriu, Bepo, lo que ven,

1885 a mesura que tot passa.

 

BEP

Sí, l'avi, marcaré tot.

 

BEP

En Jaumet ara què en pensa?

 

 

 

DOC +--d--FA6 JAUMET

Sabeu que som fet un vot.

Vull complir ma prometen‡a.

1890 Del mal fet pel fanfarr¢

se'n faria cent mils llibres;

del seu nom sol lo ress•

fa recoquillar mes fibres.

Aqu¡ teniu davant v¢s

1895 lo m‚s pervers de la Terra,

lo m‚s fals, lo m‚s atro‡

de la Hist•ria tota entera.

Lo Barbre ha juntat al cim

d'aquella pila espantosa

1900 d'horrors un altre crim...

Ah! La mala, mala cosa ( fitora.)

Dir que això, més alt que un rei,

comandava un vast imperi

i que dictava la llei

1905 al món! Atila, Tiberi,

Neró i Calígula

deu mils cops més que ell valien.

Jo no vull capitular!...

Si els inglesos el tenien!...

1910 Mes jutgem lo que hem vist

sens parlar dels maleficis

que han rendut lo món tan trist,

sens parlar dels perjudicis

que han fet ell i sa nació,

1915 que molt massa llarg seria.

Se'ns presenta l'ocasió

de seguir la recta via:

ha robat aquest lladrot

tres duros, una barreta,

1920 sens descuidar lo barcot

- que la cosa era com feta. -

No és perquè era meu

tot açò que tinc malícia;

altra cosa jutjareu

1925 més lletja que lo lladronici.

És a vostè, president,

que la cosa interessa:

lo coneixiu aquest nen,

aquest fill que és tot puresa,

1930 aquest nét del vostre cor? ( Bepo s'eixuga los ulls. )

És d'ell que lo Kaizer volia

fer un lladre i un traïdor. ( Bep s'alça i espia Guillem amb un mal ull )

Bepo cobert d'infàmia!

Quina mort mereix això?

1935 - Forques? Garrots? Guillotines? ( Menyspresant.)

Com los altres?...Lo mateix?

Altres crims, altres eines!

Nos ha begut nostra sang;

dels nostres fill n'ha fet trossos;

1940 lo ú cego, l'altre ranc;...

I li resta moll als ossos! ( Frenètic.)

És un rèptil verinós

que deshonra la natura;

mereix que en terra son cos

1945 clavat siga amb ma fitora!

 

GUILLEM

Kamerad!

 

SEBASTIANOT

Xut! Calla-te!

Que qui té set molt mal parla. ( Alça la carterola.)

Ara tu, adoba-te!

 

BEP

Andreu, voleu proposar-la

1950 la regla del Talió?

Jutges sem de consciència;

demanarem a la raó

tant duresa com clemència.

 

ANDREU

La clemència, d'on vindrà?

1955 dins lo cas que se'ns presenta

no tenim de sospitar

per la llei ninguna espanta.

Lo rigor? No veig cap llei;

la més dura és massa fluixa

1960 per aquest maleït rei. ( Aquí Estevenot s'alça impacient i s'assenta.)

Tota nostra terra és moixa

de la sang que ha rajat,

roja i jove, de les venes

dels que l'endimoniat

1965 per cent milers de centenes

va matar...Tot porta dol

aquí dintre, home com dona,

nins i vells, i qualsevol,

qualsevol que bé raona.

1970 Quantes llàgrimes han vessat

dels ulls de totes les mares?

Quants orfans nos han quedat

que mai més veuran sos pares! ( Bepo torna a s'eixugar los ulls i Estevenot s'alça a tornar.)

Lo culpat és son cervell;

1975 doncs la bèstia rabiosa

mereix un cop de martell

sul cap! - Veus aquí la cosa. -

 

SEBASTIANOT

Entre banyes!

 

GUILLEM

Dignitat!

 

ESTEVENOT ( Sobtadament.)

Fill d'una raça podrida!

 

GUILLEM ( Gloriós.)

1980 Rei! Emperor!! Majestat!!!

 

SEBASTIANOT

Tots tres tenen la pepida.

 

GUILLEM

Alemanya sobre tot!

 

SEBASTIANOT ( Alça l'ampolla.)

Sobre mi sols veig l'ampolla.

 

PERET

O rei de truca a l'embut!

 

XIQUET

1985 Rei? Qui llepa lo cul de l'olla?

 

ESTEVENOT

Veig que me s'escalfa lo forn

i que plena és la pastera!

No ven encara mon torn?

Bep, no me deixau endarrera.

 

BEP

1990 Molt alborotat esteu,

vós, tan moderat...Digau-me:

si feien tots com vós feu...

 

ESTEVENOT

Massa temps pren lo Guillaume.

 

BEP

Parlau doncs. Hom reflecteix

1995 per ser just...Mai hom n'és massa.

Què vós pensau que mereix?

Què conven que li faça?

 

ESTEVENOT

És ell que se diu tan fort?

Que vol governar la Terra?

2000 A mon torn, hasta la mort!

Vinc a te declarar la guerra.

Tu, te dius noble, m'apar;

a mi cap quartell no me manca:

 

GUILLEM ( Llegeix la carta de visita que l'Estevenot ve de li llançar- Molt sorprès i admiratiu.)

De Saires, de Mortamar,

2005 de Villeroy, de Salanca!

 

ESTEVENOT

Provinc d'un almogàver:

lo blasó dels avis porta

espasa, mandró, llorer,

castell sobre la Mar Morta.

2010 Al mig s'eriça lo gall:

bec d'acer, elm d'amaranta,

arpa negra, ull de cristall;

divisa. " Res no l'espanta!"

Veus que més noble som jo

2015 que tots los nobles de Prussa,

que ton més alt hoberó,

que lo Frederic Barba-Rossa!

Mateixa tenim edat:

vejam doncs, d'una vegada,

2020 si ta mare t'ha dat

com a mi bona mamada ( Se treu la matalota.)

Serem los dos campions,

tu dels botxes, jo de França;

farem com aquells varons

2025 amb l'espasa o amb la llança,

amb los punys, les dents, en pèl! ( Atrossant les mànegues de la camisa ).

Combatrem com dos dimonis

a menjar-nos fetge i fel! ( Frenètic.)

Vet ací los testimonis ( Guillem fa cara d'home espantat.)

2030 L'àliga té por del gall? ( Mespresant.)

Llesta l'arma! - Vols la maça?

Llesta l'arma! - Vols lo mall?

Llesta l'arma! - Vols picassa? ( Se gira cap al consell. )

Com va que el teniu lligat?

2035 Fora cordes i cadenes!

Cap a cap! I aviat

vos l'engastaré d'esquenes!

Sus de la punta del peu

cop del taló de ma bota

2040 lo farà ballar arreu

en saltant sus d'una pota;

i mentres que ballarà

cop sus de l'altra sabata!

Vejam si s'escaparà

2045 en cantant. " Que un llamp lo mata!" ( A Guillem.)

Veniu tots, tu i els teus fills,

si teniu quelcom al cofre,

noble colla de resquills!

Sem dos, només: Jo i el Joffre!

 

GUILLEM ( Incrèdul i burlant-se.)

2050 Noble, ell?

 

ESTEVENOT

Joffre d'Arrià,

paladí de Carlemanya,

fou son avi, mil anys fa;

més gran que cap gran d'Espanya;

soca de reis; plomall blanc

2055 sobre estrelles se balança;

quatre ditades de sang

fetes per lo rei de França;

vencedor del sarraïm

com del barbre en Normandia:

2060 Divisa. " Ferim! Ferim! "

Títol: Marquès de Gòtia;

per sobrenom: lo Pelós;

comte era de Barcelona;

i son nét és com si fos

2065 duc, príncep de la Matrona!

Ara acates molt los ulls;

t'ajupeixes com la lloca...

Visca Déu! Cal que a genolls

nos marques lo " Pas de l'Oca."

 

SEBASTIANOT

2070 Ein, zwei! En avant!...Ein, zwei!

Flanquez-lui huit jours de tôle.

 

GUILLEM

Tinc set!...Tinc set!!

 

SEBASTIANOT

Això rai!

Jo tinc una cartarola.

 

SIMON

Carall! Agafaràs lo gat

2075 com vas fer per l'armistici.

 

SEBASTIANOT

Val més que l'haja agafat

jo que ell!

 

JULOT

És pura justícia.

 

BEP

A vós ara, Llorençot,

poc parlar és saviesa:

2080 explicau-nos com se pot

castigar sa mala empresa.

 

 

 

DOC +--d--FA6 LLOREN€OT

Poc parlar i molt obrar...

Puix crem… tantes igl‚sies,

a ell nos caldr… cremar.

2085 Per castigar sacrilegis

ac¡ tenim lo que cal:

oli, petrol, pega, sofre.

L'untarem baix, mig i alt

i suplicarem que en Joffre

2090 vingui per posar-hi foc.

Qui vol cremar, cremat siga

cremat siga a poc a poc:

Aix¡s Tali¢ castiga.

O, com sem de Sant Llorenç,

2095 posem-lo sus les grabilles

sobre d'un foc de xarments ( Guillem se torceix de por. )

- I com! Ja te recoquilles? -

Les cendres que quedaran

d'aquesta galotxa ufana

2100 prou se'ls enrossegaran

los pets de la tramuntana.

 

SEBASTIANOT

Miolaràs com los cargols

quan baven sobre la brasa.

 

ANTONI

Sebastianot!

 

SEBASTIANOT

Què vols?

 

ANTONI

2105 Ho fas llarg!

 

BEP ( A Sebastianot.)

Fora una frase.

 

SEBASTIANOT ( S'apunta per parlar, mes quequeja molt més. )

En Guillem...

 

BEP

Nos cal cuitar.

 

SEBASTIANOT

És que me'n cal dir a manta.

 

ANTONI

Parlaràs demà; és tard!

 

BEP

Dret ten ell de parlar.

 

ANTONI

Canta!

 

SEBASTIANOT ( Canta. Aire: Jan del Riu. Tant que dura la cançó, Bepo talla canyes i papers.)

2110 En Guillem s'era escapat;

se'n anava pets a fugir,

en Guillem s'era escapat;

los llorençans l'han agafat.

 

TOTS ( Aire: Lo cap de Carbassa)

Eix cap de carxofa

2115 com l'adobarem? BIS

 

SEBASTIANOT

A se'n fer la cofa

lo condemnarem.

 

TOTS

Amen!

Eix cap de carxofa

l'esplomissarem.

 

SEBASTIANOT

2120 En Guillem s'és embrutit

los dos cuixals de les calces;

En Guillem s'és embrutit

ell que era tan presumit.

 

En Guillem, mal haja lo brut!

2125 Ja nos crida " Kamerade! "

En Guillem, mal haja lo brut!

Aquest cop serà Kaput.

 

Per la sang que has begut,

per les llàgrimes que hem vessades,

2130 per la sang que has begut,

Guillem crebaràs eixut!

 

És això que vol la llei,

la justa llei taliona.

És això que vol la llei.

2135 Serà lo millor remei.

 

BEP

Bepo, què fas? No escrius?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEPO

Ja som prou escrit per ara.

 

BEP

Talles canyes, tamarius,

diaris; què més encara?

 

BEPO ( S'avança majestuós.)

2140 Antes de trobar la mort,

un emperor tan insigne

mereix un vestit de cort

i símbols que en siga digne: ( Posa-li insignes grotescs fets de canya i de paper.)

un sabre fet d'un xarment

2145 amb un pistolet de canya.

 

GUILLEM

Sense raó és l'argument.

 

BEPO

I corona amb doble banya.

Mes com gosa al·legar

la raó i lo criteri?

2150 A Verdun se va oscar

l'espasa d'aquell Tiberi. ( Guillem fa moure los morros i llança lo sabre.)

Respon sense remugar;

què en dius de ta polvra seca? ( Guillem llança lo pistolet.)

- A la Marne se va banyar!

2155 Marne, primera hipoteca.

La segona? - Escolta un poc:

a la Marne, altra vegada,

d'un company d'en Joffre, en Foch ( Guillem llança la corona.)

vas rebre l'altra ensacada.

2160 Els haurem! - I vos tenim.

No passaran! - No passaran.

Au! Pelosos, fins al cim!

- Fins al cel s'engarraparan! ( Amb tota la vehemència de l'entusiasme.)

 

JULOT

Lo rei!

 

XIQUET

L'emperor tudesc!

 

ANDREU

2165 Qui vol polvra d'escampeta?

 

PERET

Qui la ven?

 

VICENÇO

Aqueix grotesc!

 

JAUMET ( S'avança, amenaçant.)

Té, toca-me la barreta

 

GUILLEM

Kamarad!

 

BEP

Parla com cal!

Que pasturaves gorrinos?

 

GUILLEM

2170 Eri jo feld-marescal!

 

ANTONI

D'una armada de tocinos.

 

BEP

Antoni, vós, què direu?

Lo consell vos ho demana.

Digau-nos lo que penseu

2175 d'aquesta dolenta grana.

 

ANTONI

Que l'hem d'espedregar!

La justa llei ho declara.

Hasta rocs varen plorar!...

Puix pedres resten encara,

2180 la pedra lo ferirà

pel nas, pel coll, per les celles,

pel fetge! Fins rajarà

lo cervell per les orelles!

És demà dijous, amics:

2185 anit farem fer la crida

que los ninets, pobres com rics,

tots, lo consell els convida

a complir contra Guillem

la suprema espedregada.

2190 Si més cal convidarem

tots los nins de l'encontrada

Torrelles i Alenyà,

Sant Hipòlit i Toluges,

Ribesaltes, Perpinyà,

2195 Clairà, Baixàs i Costoges,

Peirestortes i Canet,

Bonpàs, Pià, Vilallonga,

Caramany, Garrius, Mosset,

Angostrina i Serrallonga.

2200 Ai! Fills meus, aquells mandrons

com roncaran d'alegria!

Aquells rocs, aquells cairons,

quins actors de tragèdia!

Deixem fer los nostres nins:

2205 no cercam altre artifici;

veurem saltar los bocins

i riurem del seu desfici. ( Aquí mostra a Guillem.)

Lliçó no és ficció

si dau lliçons, siguen bones,

2210 com vol la llei Talió.

 

SEBASTIANOT

Si el donàvem a les dones!

 

BEP

Jutges sem, justos cal ser.

A vós, Ponarro, alçau-vos

i digau vostre parer;

2215 lo vostre sentit donau-nos.

 

PONARR0

Tants com se'n va fer saltar

sa maleïta metralla,

tants com se'n va rebentar

en tots los camps de batalla!...

2220 Puix ell costa tot lo mal,

puix ell tot ho alborota,

mereix ell suplici igual.

Posem-lo dins d'una bóta

tot lligat com los esclaus,

2225 amb les mans darrere l'esquena,

i que la bóta de claus

llargs i punxuts siga plena.

Després vararem açò! ( A Guillem.)

I tu, rodola, rodola

2230 dalt a baix del Canigó

a Sant Llorenç de la Bola!

 

SEBASTIANOT

Les voyageurs pour Bompas,

Saint-Laurent, l'Etang de Salces!

Aquí te regalaràs;

2235 mes t'esquinxaràs les calces.

 

BEP

Lo temps passa. Ven lo torn

del nostre company Ventura.

Que vós trameu, allà al corn?

Digau la veritat pura.

 

VENTURA

2240 La veritat és lo sol

que a tot dóna la vida.

Sense ell, sense aqueix símbol

la terra ven entristida.

o gran sol, símbol de Déu!

2245 Ditxosa la criatura

se pot dir la que te veu,

que veu la veritat pura!

De Déu és lo raig etern,

raig que tot ho suavisa,

2250 que fa cel lo que és infern...

Lo cego prou se n'avisa.

I de cegos quants n'hi ha

que han tornat d'aquell calvari,

que mai no veuran lo pa

2255 que mengen dins del desvari?

Lo culpat tenim present ( A Guillem que fa que no amb lo cap.)

Ja sabem que tot ho negues!...

L'autor del més mal turment,

ell! És ell que els va fer cegos!

2260 I ten ulls com vós i jo?

I los seus ulls tenen nina?

I la vista li va bo?

I com nosaltres camina?...

A tot açò donem fi:

2265 de llarg en llarg de les celles

d'aquest ufanós botxí

escapcem les dos parpelles;

i, que estacat dret del sòl,

lo sol li cremi la vista!

2270 Això és que la llei vol,

puix llei Talió persista.

 

SEBASTIANOT

Tenim un sol consagrat!

Ho sentes com repetella?...

Mes un trago de moscat

2275 endolceix la gargamella. ( Alça l'ampolla.)

 

BEP ( A Sebastianot )

Doncs sempre posareu vot?

 

SEBASTIANOT

La discussió és oberta.

 

BEP ( A Tomàs.)

Explicau-nos com se pot

judicar, Tomàs.

 

TOMAS

Experta

2280 és la llei del Talió.

Tots aquellos que emboliquen

no mereixen cap perdó

ni aquells que falsifiquen

Los papers que han firmats.

2285 Ras dels punys les mans tallaven

Los vells als que eren trobats

esborrant lo que firmaven.

i què fa fet ell dels papers

que guardaven la Bèlgica?

2290 Esquinxats com un no res,

esquinxats mica per mica.

Doncs esquinxat siga ell

amb ses traces i ses manyes

com un pellot brut i vell...

2295 'xò? Rei de les Alemanyes!

Als quatre cavalls més grans

de França que estacat siga

per los peus i per les mans

amb lo nu que no se deslliga.

2300 Sols quatre cops de flagell:

cada corser pren sa via,

arrossegant un quartell

del monstro de perfídia.

 

SEBASTIANOT

Simon, els afegiràs

2305 tu que ets pegot; tens alzena

i llinyols...

 

SIMON

Te callaràs?

 

SEBASTIANOT

Quan l'ampolla serà plena. ( Simon li canvia l'ampolla. )

 

BEP

A vós ara, Joaquim;

què pensau que convindria

2310 per prou castigar son crim

segons la llei?

 

JOAQUIM

A fe mia,

de crims s'han comès milers

contra l'humana natura.

Ell, sos fills, los consellers

2315 d'aquell regne d'impostura:

estupros, ferocitats,

mentides i lladronicis,

tantes altres fealdats

i tants altres perjudicis!

2320 Lo que lo cap vol concebir

és la llengua que l'ordena

a les mans per ho complir.

Portin doncs tota la pena

tant la boca com les mans.

2325 No cal arrencar la llengua

<p st
 

Commentaires

Antoni de Dalt le 19-07-2010 à 19:00:01
Francament, amic Bezsonoff amb la calor que fa ens podries proposar lectures més refrescadores.. Un salut especial a l'amic que segurament en aquestes hores arriba a caseta amb la seva auto..